Aggregat till kyl- och frysrum

Kylaggregat Frysaggregat Blastchiller Mognadskyla

Vi tar fram kyl- och frysanläggningar på över 20 000 m³ ned till de minsta utrymmena. Fabriken är en av de största i världen inom kyla som dessutom var först ut med att ISO-certifiera sig inom kylteknik.

Aggregaten byggs med teknik från välkända Danfoss och Bitzer för att säkerställa kvalitén.

Med många års erfarenhet inom kylindustrin tillhandahåller Lean Gruppen marknadsledande produkter inom kylteknik och levererar högkvalitativa, effektiva och pålitliga anläggningar. Vi analyserar din produktbelastning och anläggningsanvändning för att optimera varje lösningsförslag. Vår erfarenhet av kylteknik hjälper oss att utforma en ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning, föreslå korrekt anläggning för att utföra jobbet – inte mer och inte mindre.

Vårt erbjudande är brett, både i produkter men även tjänster så konsultera oss i era planer. Från att räkna på ert behov, till att leverera och justera, för att sedan installera utrustningen och för att hålla anläggningen driftsäker över tid samt utföra underhålls- och reparationstjänster. Vi har kunskapen, tekniken och produkterna.

Kylaggregat Monoblock

Vårt minsta aggregat – Monoblock
Kontakta oss för att veta mer om kylaggregat.

· Förfylld med köldmedium.
· Hermetisk kompressor.
· Termostatisk expansionsventil.
· Hög- och lågtryckspressostat.
· Automatisk avfrostning med hetgas.
· Automatisk avdunstning av avfrostningsvatten.
· Kabel till matning, belysning och mikrobrytare (2,5m).
· Integrerad multifunktionell elektronisk styrning.
· Vattentät kylrumsbelysning inklusive lampa.
· Kondensstyrning med tryckvakt.
· Keramiskt torkfilter.
· Varningssond “smutsig kondensor”.
· Isoleringspanel inkluderad.

· Hermitiska kylaggregat använder R449-A som köldmedium för kylning och R-452-A för frysning.

 

Se översikt med priser på övrigt standardsortiment


Kylaggregat Split

KIDE Kylaggregat Split
Kontakta oss för att veta mer om kylaggregat

· Förfylld med köldmedium för 10m rör.
· Hermetisk kompressor.
· Serviceventiler (Serier 100 – 200 – 300).
· Säkerhetsventiler (Serier 400-500).
· Vätskebehållare.
· Keramiskt torkfilter.
· Inspektionsglasglas.
· Hög- och lågtryckspressostat.
· Kondensstyrning med tryckvakt.
· Varningssond “smutsig kondensor”.
· Termostatisk expansionsventil installerad i förångaren.
· Magnetventil monterad på förångaren.
· Automatisk avfrostning med elektriskt motstånd.
· Motståndselement i dräneringsrör vid låg temperatur (2m).
· Takmonterad förångare med tryck (Serier 100 – 200 – 300).
· Takmonterad förångare med tryck (Serier 400 – 500).
· Strömmatningskabel (3m).
· Elektrisk förbindelse (2) förångare (10m).
· Elektronisk flerfunktionsstyrning med fjärrkontroll (10m).
· Kabel för belysning (10m) (Serier 100-200-300).
· Spänningsskydd.
· Vinter-kit för sträng kyla, vid montering utomhus (Tillval).

Se översikt med priser på övrigt standardsortiment


Frysaggregat Monoblock

KIDE Frysaggregat Monoblock
Kontakta oss för att veta mer om kylaggregat.

· Förfylld med köldmedium.
· Hermetisk kompressor.
· Termostatisk expansionsventil.
· Hög- och lågtryckspressostat.
· Automatisk avfrostning med hetgas.
· Automatisk avdunstning av avfrostningsvatten.
· Kabel till matning, belysning och mikrobrytare (2,5m).
· Integrerad multifunktionell elektronisk styrning.
· Vattentät kylrumsbelysning med glödlampa.
· Spänningsskydd.
· Kondensstyrning med tryckvakt.
· Keramiskt torkfilter.
· Varningssond “smutsig kondensor”.
· Isoleringspanel inkluderad.
· Montering utomhus under tak.

Se översikt med priser på övrigt standardsortiment


Frysaggregat Split

Kide Frysaggregat Split
Kontakta oss för att veta mer om kylaggregat.

· Förfylld med kväve.
· Hermetisk scrollkompressor (kyl).
· Hermetisk kompressor (kyl mod.1 och 1½ ).
· Hermetisk kompressor (frys).
· Kondensstyrning med tryckvakt.
· Termostatisk expansionsventil installerad i förångaren.
· Vätskebehållare.
· Magnetventil.
· Termostat för avslutad avfrostning i förångare.
· Serviceventil i U.C.
· Motståndsvärmare.
· Oljeavskiljare (frys).
· Vätskebehållare (frys).
· Inspektionsglas.
· Hög- och lågtryckspressostat.
· Automatisk avfrostning med elektriskt motstånd.
· Kondensor anpassad till höga temperaturer och axialfläkt.
· Elektrisk anslutning i förångare och effekt i U.C.
· Kubisk högpresterande förångare.
· Integrerad elektronisk kontrollpanel.
· Spänningsskydd + vridning i scroll.
· Ljudisolerad kondensorenhet.

Se översikt med priser på övrigt standardsortiment


Vi är mycket stolta över våra samarbeten!

Kontakta oss här!